Gençlik

Gençlik

Gençlik insan yaşamının en güzel ve en uzun olan dönemidir. Gençlik dönemi aynı zamanda kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilir. Aslında her değişim bir önceki durumdan yeni bir duruma geçiş ile alışkanlıklardan sıyrılıp, yeni alışkanlıklar getirdiğinden kendine göre belirli zorluklar taşımaktadır.

Gençlik dönemi bireyin fiziksel ve psikolojik olgunluğa erişmesinin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçtiği, insan hayatının önemli bir dönemini kapsamaktadır. 10 -19  yaşları ergenlik, 15-24 yaşları ise gençlik dönemi olarak tanımlanır. Bu yaş aralığındaki kişiler GENÇ İNSAN olarak tanımlanır.

Ergenlik dönemi kızlarda 11-13 yaşlarında başlayan bu dönem bazen 8-9 yaşına kadar inebilmektedir. Erkeklerde ise 14-15 yaşlarında başlar. Bu evrede cinsel ve fiziksel büyüme çok hızlıdır. Değişimi kabullenmekte zorlanan ergen, şaşkınlık ve endişe hisseder. Ani çıkışlar, asabileşme hat safada olmakla beraber kendini anlamayan insanların olduğunu düşünür. Yaş aralığı 15-18 yaş arasında ise büyüme yavaşlar. Tepkisel davranışların yerini üzerinde düşünülmüş davranış ve tutumlar alır. Karşı cinse ilginin başladığı bir dönemdir. Özgür olmak tek istekleridir. 18-24 yaşlarında ise büyüme ve gelişme tamamlanır. Endişe kaybolur. Cinsel kimlik kazanılmış, ben kimliği ortaya çıkmıştır. Geleceğe ilişkin kararlar alabilecek olgunluğa ulaşılmıştır.

Gençler toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlayan en önemli unsurdur. Ebeveynlerin ergenlik dönemlerinde gençlere karşı sergilemiş oldukları davranışlar, bireyin tüm yaşamını etkilemektedir.

Bundan dolayı ebeveynler ergenlik döneminde gençlere olduğundan sakin davranmalılar ve onları anlamaya çalışmalılar dır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir